تماس با ما

برای تماس با پشتیبان و ثبت نظر درمورد محصول خریداری شده

می توانید از راه های زیر استفاده نمایید.

ایمیل: info@shikparde.com

شماره تماس: ۵۵١۵٧٢٨٠ - ۵۵١۵٧٢٧٩

ساعت تماس: ۸ الی ۲۰

آدرس: خیابان مولوی کوچه مرشد مهدی مجتمع تجاری واداری امیر ط اول واحد دو